Holaaaaa
les qeria consultar si Introduccion a la biologia celular de Alberts se usa en alguna catedra . Gracias